27 september 2012

27 september – Aansluitend op de laatste zin van het verslag over de vorige comparitie ‘Vrijmetselarij is als een nieuwe taal, die geleerd moet worden ter bevordering van de onderlinge verstandhouding’ kijkt een Broeder Gezel terug op zijn inwijding tot Gezel en hoe hij het hem aangereikte  ritueel en de symbolen heeft opgepakt, ervan heeft geleerd en hoe hij in zijn dagelijkse leven daarmee heeft gewerkt.
In de daarop aansluitende comparitie kwam duidelijk naar voren hoe verschillend de aanwezige broeders naar zo’n thema kunnen kijken en toch elkaar vrij kunnen laten.