28 februari 2013

28 februari – Vitruvius beschreef de relatie tussen de verhoudingen in het menselijk lichaam en architectuur. Dit vormde het uitgangspunt voor spreker om deze door te trekken naar samenhangen tussen verhoudingen in  de kosmos met een getallenreeks, die ook voorkomt in de levensboom, geometrische figuren en de chakra’s. Door dit zo te benoemen en te illustreren met beelden, liet spreker de broeders zien welke processen zich in zijn hoofd afspelen. Zijn fascinatie hiervoor kwam over op de broeders.