28 maart 2013

28 maart – Op welke wijze moet je naar een schilderij kijken en wat zie je dan eigenlijk? Een Caravaggiokenner gaf een lezing voor de leden van de twee ‘donderdagavondloges’ en hun partners over Johannes de Doper. Aan de hand van bijbel en devotionele literatuur duidde hij Johannes binnen de tijd van de schilder. De 17de eeuwse schilder schilderde met dat als achtergrond. Het gesprek na de lezing legde de verschillen in interpretatie bloot. Moet je vanuit de eigen beleving gewoon naar een schilderij kijken? Spreker verdedigde de visie dat het schilderij in je hoofd ‘tot leven’ komt door de specifieke  kennis van waaruit Caravaggio zijn werk maakte. Een confrontatie van twee werelden.