28 november 2013

28 november – Altijd maar weer geconfronteerd worden met de vraag ‘hoe moeten we leven’ kan een grote last zijn. Spreker vond dat niet. Het was een inspiratiebron waarvan hij zich bewust blijft. Hij plaatst de vraag in de reeks moeten – willen – doen en zet deze af tegen moreel handelen. De grenzen van het willen worden opgezocht. Dan wordt gestoten op de onbeïnvloedbaarheid van het karakter. Toch kunnen mensen veranderen en empathisch vermogen ontwikkelen. Zie de werkelijkheid onder ogen en aanvaard deze.