29 maart 2012

29 maart  –  Een lid van een andere loge, die zich verwant voelt met La Paix, hield een gedegen voordracht over de beginselverklaring van de Orde. Hij constateert een gevoelsmatig probleem als in de loop der tijd de formuleringen worden aangepast. Je bent immers lid geworden na de oude onderschreven te hebben. De Orde ging uit van een vast vertrouwen in een ‘voortstuwende wereldorde’. Thans wordt de vrijmetselaar aangespoord tot ethisch handelen. Het is goed om  je regelmatig te bezinnen op die beginselverklaring. Deze zal  zich moeten aanpassen aan de tijd, zonder de essentialia van vrijmetselarij te veronachtzamen.