29 november 2012

29 november – In een comparitie speciaal voor ‘meesters’ werd ingegaan op het cyclisch element binnen de drie graden. Het gaat over geboorte, leven en dood. Wat sterft en wat leeft? Wat is materieel en wat immaterieel?  Spreker gaf veel verwijzingen naar de drie rituelen. Een kandidaat wordt aangenomen als leerling, bevorderd  tot gezel, van wie tenslotte verklaard wordt meester te zijn. Goethe verwoordde het thema van deze avond:

Und solange du nicht hast dieses:
Stirb und Werde
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.