3 oktober 2013

3 oktober – Wanneer het goed gaat met het secretariaat van een vereniging hoor je niets. Dat gebeurt wel als er problemen zijn. De afgetreden secretaris vertelt wat hij allemaal doet achter de schermen. Dat is erg veel. De leden krijgen op tijd de informatie over wat gepland is, bijeenkosten worden goed verslagen, de bijzondere ledenadministratie is op orde. De aanwezige broeders kregen een prachtige doorkijk in het secretariaat. Een loge is ook een vereniging die rechtspersoonlijkheid heeft. Dank voor de aftredende en sterkte voor de nieuwe secretaris!