31 oktober 2013

31 oktober – Artikel 1 van de Ordegrondwet gaat over ‘normen en waarden’. Een vorige premier heeft dit het onderwerp laten zijn van  het maatschappelijk discours. Dit leidde tot lacherige reacties. Wat is er tegen om te proberen ‘waarden’  als verdraagzaamheid te herkennen? Dat geldt ook voor de ‘normen’ waaraan je je te houden hebt. In de bijeenkomsten van loges wordt hierover gesproken en worden beide via rituelen ‘in beeld’ gebracht. Belangstellenden konden deze avond met leden van de loge delen hoe dat werkt.