4 oktober 2012

4 oktober – In een duidelijk verhaal werd beschreven hoe de aanname tot leerling vrijmetselaar in het ritueel vorm krijgt. In de metafoor van de levensweg wordt gebruik gemaakt van ‘attributen’ die de kandidaat krijgt om uit te drukken waar hij zich op die weg bevindt. Voordat dit mogelijk is zal hij eerst afstand moeten doen van alles dat hem onderscheidt van anderen. Aan het einde van het ritueel wordt zichtbaar – te midden van anderen – wat het is ‘mens te zijn’.  Er volgde een goede gedachtewisseling, een  bericht over de renovatie van het logegebouw en de viering ‘275 Jahre Freimaurerei in Deutschland’.