5 april 2012

5 april – Een gastspreker, lid van de ‘Independent United Order of Mechanics’. De afsplitsing in 1757 van de vrijmetselarij in Engeland vormde het begin van de latere uitwaaiering naar en over het Caribische gebied. Hij sprak vol vervoering over hoe zijn leven geïnspireerd wordt door deze Orde. Opstijgend in een gradenstelsel wordt hij steeds meer tot zijn diepere zelf geleid. Hij beleeft steeds weer de aanwezigheid van de Opperbouwmeester des Heelals door Diens attributen. Gesterkt door Geloof en geïnspireerd door Zijn liefde die hij uitdraagt naar de medemens voelt de beoefenaar van het ‘mechanisme’ zich steeds meer verbonden met zijn Schepper.