6 december 2012

6 december – Wie een lichaam heeft dat tot veel in staat is, heeft een geest die grotendeels eeuwig is. Boek 5 stelling 39 van de Ethica van Spinoza werd door een broeder verklaard. Lichaam en geest worden anders uitgelegd dan de traditie dat doet. Het lichaam is te zien als de verschijningsvormen van de mens, terwijl geest staat voor het geheel  van verschijningsvormen. Vrijheid ontstaat door het besef van bepaaldheid. De spreker betoogde niet alleen met veel verve, maar deed dat ook tijdens de beantwoording van de vragen. Het is opmerkelijk dat al heel lang binnen de vrijmetselarij aandacht aan het gedachtegoed van Spinoza wordt besteed.