7 juni 2012

7 juni – De aangenomen leerling was vast verbaasd om in de Open Loge broeders uit Duitsland en België te zien. Het was veel voor hem om na zijn aanname ook het Zomer Sint Jan mee te maken. Zo kon hij wel net als alle andere broeders de witte roos uit handen van de rondgaande voorzitter ontvangen. Door de eenvoud van deze handeling is dit altijd weer een ontroerend moment; de bevestiging van de broederschap zonder woorden. Het zomerreces begint. In september zal de loge weer bijeenkomen of om het maçonniek te schrijven: de meester zal ons dan weer oproepen tot de arbeid.