7 maart 2013

7 maart – Vanavond instructie voor de nieuwe leerling. Wat is de methode die vrijmetselarij heet? Waarover moet worden geïnstrueerd? Als uitgangspunt hiervoor werd de inwijding door inleider voorzien van kanttekeningen. Tijdens de bespreking ontspon zich een gesprek over wat de nieuwe leerling moet doen om die methode zich eigen te maken. Moet hij luisteren? Dan is de vraag hoe, naar wat of wie. Moet hij vragen? Dan is de vraag hoe, waarover en waartoe. Instructie is bedoeld voor de nieuwe leerling, de inleider en de aanwezigen. Kortom: de ‘bouw’ kan slechts voortgang vinden als ieder ‘arbeidt’.