7 november 2013

7 november – Twee van de aanwezige broeders hebben hem gekend, de broeder die in de rouwloge werd herdacht. Het traditionele ritueel biedt mogelijkheid om hem te herdenken door het uitspreken van een levensschets. Maar dat is niet het enige. De broeder heeft in zijn leven gewerkt aan de ‘tempel der mensheid’ die nog niet voltooid is. De maçonnieke idee mag niet verloren raken. Te zijner nagedachtenis zetten de levende broeders de bouw voort.