8 maart 2012

8 maart 2012 – Een jonge broeder uit Oostenrijk, die aansluiting heeft gevonden bij Loge La Paix, stelt zich voor. Hij vertelt iets over de plaats waar hij is geboren en over zijn medische studie, in het bijzonder over de verschillende specialisaties. Na een periode van onderzoekswerk in de USA voert zijn weg naar Amsterdam, waar hij in het AMC werkzaam is, deels direct met zorg voor patiënten, deels met onderzoekswerk en onderwijs. Zowel hij als zijn vrouw voelen zich fijn in Amsterdam, met zoveel vriendelijke mensen! Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat dit vooral slaat op de geest van vrijheid en wederzijdse acceptatie die wij hier in Amsterdam normaal vinden, maar die hij alszodanig elders niet eerder heeft ervaren.
Conclusie vanuit het gehoor: laten wij zuinig zijn op die verwovenheden waar mensen vóór ons en ook wijzelf voor hebben gestreden.