8 november 2012

8 november – In de meestervergadering werd onder andere positief gesproken  over een broeder die meester wordt. Aansluitend een algemene ledenvergadering waaraan ook de leerlingen en gezellen kunnen deelnemen.  De begroting 2013 werd zoals verwacht goedgekeurd. Besloten werd om de wekelijkse collectes de komende tijd te schenken aan Teknophilos. Deze stichting verstrekt hulp aan jongeren in nood en aan ouders, verzorgers en instellingen die hen vertegenwoordigen en steunen.