projecten

steiger150

Projecten

Loge La Paix draagt graag haar steentje bij aan wat zij in de maatschappij belangrijke bijdragen acht. Initiatieven van leden van Loge La Paix of van anderen die passen bij de doelstellingen van onze loge steunen we graag. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een financiële bijdrage door giften van broeders. Maar ook worden er door broeders zelf projecten georganiseerd en uitgevoerd.


Eerdere projecten en ondersteunde vrijwilligersorganisaties