broederschap van individuen

broederschap

Broederschap van individuen

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijk-waardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.