tegenwoordig

tegenwoordig

Leden van La Paix

Het ledental van loge La Paix heeft vanaf de tweede wereldoorlog wat geschommeld en bedraagt nu rond de 31 leden.

De gemiddelde leeftijd van de leden is ongeveer 50 jaar. De jongste is begin twintig, de oudste ruim boven de tachtig. De leden zijn afkomstig uit alle lagen van de maatschappij: leidinggevenden, kunstenaars, ambachtslieden, ICT- deskundigen, advocaten, artsen, enz.

Het logegebouw aan de Vondelstraat is onlangs gerenoveerd en opnieuw in gebruik genomen. La Paix deelt het gebouw met 7 andere loges.