rituelen

rituelen

Rituelen als hulp

De rituelen ondergaan en eraan deelnemen, betekent: je vertrouwd maken met de rijke achtergrond van de mens in zijn totaliteit van goed en kwaad van 40.000 jaar geleden tot vandaag. Zo raak je meer vertrouwd met wat en wie je eigenlijk bent, hoe de relatie met je medemens zou kunnen of zelfs zou moeten zijn. En hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen. Het doel is bewuster in de samenleving te staan.

Om Friedrich Nietzsche’s subtitel van Ecce Homo te parafraseren: word, wie je bent.