een vrijmetselaar

een_vrijmetselaar

Wat is een vrijmetselaar

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die in een loge is ingewijd.

Hij werkt met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming en staat daarmee in relatie tot zichzelf, zijn broeders en een hoger beginsel. De invulling daarvan is een persoonlijke aangelegenheid.

Deze symbolen en rituelen waarmee gewerkt wordt zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De vrijmetselaar weet dat de symbolische werktuigen in relatie tot elkaar staan. Zoals losse woorden een zin kunnen vormen kunnen symbolen een geheel worden.