Attributen2-klein.jpg

Over La Paix

La Paix bestaat sinds 1755 en behoort daarmee tot een van de oudste verenigingen van ons land. In de 18eeeuw waren vooral ondernemers lid. Dat waren toen kooplieden of kapiteins van zeilschepen die op de Oost voeren. Rond 1800 waren het toneelspelers of musici, kortom kunstenaars.

 

De voorzitter van La Paix was in 1840 de president van het Genootschap Vooruitgang door Wetenschap, zoiets als Felix Meritis.  Aan het einde van de 19eeeuw heeft een voorzitter van La Paix een groot aantal Duitse Joden lid gemaakt, zodat zij in Duitsland ook loges konden bezoeken. Na de laatste oorlog had La Paix de eerste voorzitter in Nederland die moslim was. In 1995 was La Paix de eerste Nederlandse loge die na de ‘Wende’ een net weer opgerichte loge in Leipzig bezocht. Dit op grond van contacten met een loge uit Hannover sinds 1973.

Kleine loge

De grootte van de verschillende loges kan sterk verschillen. Loge La Paix is bewust een kleine loge. Dit helpt ons om de gedachte uitwisseling te vergemakkelijken en meer persoonlijk contact te hebben.

Traditioneel is bij La Paix veel aandacht voor een zorgvuldige uitvoering van de rituelen. Dat betekent niet dat we alles voortdurend bij het oude laten. Het bespreken, begrijpen maar ook ter discussie stellen van onze rituelen en symboliek is een doorgaand proces. Dat proces leidt tot voortdurende vernieuwing met respect voor de tradities en lange geschiedenis van La Paix.

Ook experimenteren wij regelmatig met verschillende werkvormen om de dialoog fris en verrassend te houden. Daarnaast bezoeken wij regelmatig gezamenlijk andere loges om vervolgens te reflecteren op de verschillen. Verschillen die ons weer inspireren om met een frisse blik naar onze eigen rituelen en de betekenis ervan te kijken.

Leerlingen worden niet alleen begeleid in het zich eigen maken van de rituelen, symbolen en tradities maar krijgen ook een persoonlijke mentor. Deze is voor hen aanspreekpunt, sparringpartner en vertrouwenspersoon.

La Paix komt op donderdagavond samen in ons logegebouw aan de Vondelstraat 39.

Alleen mannen

Van onze loge kunnen alleen mannen lid worden. Dat wil niet zeggen dat er geen andere loges zijn waar zowel mannen als vrouwen, of alleen vrouwen, lid kunnen worden. 

Enerzijds zijn wij een masculiene organisatie omdat dit historisch zo gegroeid is, anderzijds biedt het een gevoel van ‘mannen onder elkaar’ ook enkele voordelen. Zo is het voor veel leden makkelijker om in beslotenheid gevoelens en inzichten te delen. Ook het ‘gedoe’ tussen mannen en vrouwen ontbreekt. Het betekent zeer nadrukkelijk niet dat onze loge een seksistisch bolwerk is. Elke vorm van discriminatie, zij het vanuit sekse, vanuit geaardheid of ras, vindt in onze loge geen plek.

Wie lid wil worden van La Paix kiest er dus bewust voor om lid te worden van een ‘mannenclub’.